บริษัท ตลาด ออนไลน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ตลาด ออนไลน์ จำกัด"

บริษัท ตลาด ออนไลน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ตลาด ออนไลน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ตลาด ออนไลน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทน เป็นผู้จัดซื้อ จัดขายสินค้า และบริการต่างๆ ผ่านสื่อต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ตลาด ออนไลน์ จำกัด


22 ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2-5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ตลาด ออนไลน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

22 ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2-5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท ตลาด ออนไลน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ตลาด ออนไลน์ จำกัด

ได้แก่ 0105558013892
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ตลาด ออนไลน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ตลาด ออนไลน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*