บริษัท ไอเดียเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอเดียเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท ไอเดียเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอเดียเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอเดียเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการติดตั้งระบบทุกประเภทของอาหาร แสงสว่าง ป้องกันอัคคีภัย เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอเดียเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


125 ตลาดศธรทิพย์ ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอเดียเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

125 ตลาดศธรทิพย์ ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ไอเดียเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอเดียเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558013906
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอเดียเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอเดียเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*