บริษัท ดีเอ็มเอ168 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีเอ็มเอ168 จำกัด"

บริษัท ดีเอ็มเอ168 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีเอ็มเอ168 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีเอ็มเอ168 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออกพืชผลทางการเกษตร เสื้อผ้าสำเร็จรูป และอุปกรณ์เครื่องมือช่าง สินค้าเบ็ดเตล็ด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีเอ็มเอ168 จำกัด


799/47 หมู่บ้านสเปซ ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีเอ็มเอ168 จำกัด ตั้งอยู่ที่

799/47 หมู่บ้านสเปซ ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ดีเอ็มเอ168 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีเอ็มเอ168 จำกัด

ได้แก่ 0105558013931
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีเอ็มเอ168 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีเอ็มเอ168 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*