บริษัท ฮาร์เปอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฮาร์เปอร์ โลจิสติกส์ จำกัด"

บริษัท ฮาร์เปอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฮาร์เปอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฮาร์เปอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฮาร์เปอร์ โลจิสติกส์ จำกัด


8/1 ซอยบางบอน 1 ซอย 9 แยก 3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฮาร์เปอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/1 ซอยบางบอน 1 ซอย 9 แยก 3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ฮาร์เปอร์ โลจิสติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฮาร์เปอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558013965
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฮาร์เปอร์ โลจิสติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฮาร์เปอร์ โลจิสติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*