บริษัท อินสไปร์ ซี เวิร์ล โปรดักซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินสไปร์ ซี เวิร์ล โปรดักซ์ จำกัด"

บริษัท อินสไปร์ ซี เวิร์ล โปรดักซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินสไปร์ ซี เวิร์ล โปรดักซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินสไปร์ ซี เวิร์ล โปรดักซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก อาหารทะเลแช่แข็ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินสไปร์ ซี เวิร์ล โปรดักซ์ จำกัด


2 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินสไปร์ ซี เวิร์ล โปรดักซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

2 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท อินสไปร์ ซี เวิร์ล โปรดักซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินสไปร์ ซี เวิร์ล โปรดักซ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558013981
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินสไปร์ ซี เวิร์ล โปรดักซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินสไปร์ ซี เวิร์ล โปรดักซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*