บริษัท แอโรแอร์ ออดิทติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอโรแอร์ ออดิทติ้ง จำกัด"

บริษัท แอโรแอร์ ออดิทติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอโรแอร์ ออดิทติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอโรแอร์ ออดิทติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน บริการตรวจสอบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอโรแอร์ ออดิทติ้ง จำกัด


1/4 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60/1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอโรแอร์ ออดิทติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/4 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60/1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท แอโรแอร์ ออดิทติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอโรแอร์ ออดิทติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558014007
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอโรแอร์ ออดิทติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอโรแอร์ ออดิทติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*