บริษัท เฟคอมม์ ซิสเต็มส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฟคอมม์ ซิสเต็มส์ จำกัด"

บริษัท เฟคอมม์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฟคอมม์ ซิสเต็มส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฟคอมม์ ซิสเต็มส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับติดตั้ง ทดสอบ อุปกรณ์สื่อสัญญาณโครงข่ายโทรคมนาคม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฟคอมม์ ซิสเต็มส์ จำกัด


598/56 ถนนโกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฟคอมม์ ซิสเต็มส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

598/56 ถนนโกสุมรวมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท เฟคอมม์ ซิสเต็มส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฟคอมม์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558014015
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฟคอมม์ ซิสเต็มส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฟคอมม์ ซิสเต็มส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*