บริษัท พัวเทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พัวเทค จำกัด"

บริษัท พัวเทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พัวเทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พัวเทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก เครื่องจักร อุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พัวเทค จำกัด


1-316 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 10-7 (ชินเขต 1/55) ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พัวเทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

1-316 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 10-7 (ชินเขต 1/55) ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท พัวเทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พัวเทค จำกัด

ได้แก่ 0105558014023
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พัวเทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พัวเทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*