บริษัท เอ็มเพรส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มเพรส จำกัด"

บริษัท เอ็มเพรส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มเพรส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มเพรส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตจัดหาและ/หรือรับผลิตจัดหาเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและในต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มเพรส จำกัด


51 ซอยพัฒนาการ 61 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มเพรส จำกัด ตั้งอยู่ที่

51 ซอยพัฒนาการ 61 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มเพรส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มเพรส จำกัด

ได้แก่ 0105558014040
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มเพรส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มเพรส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*