บริษัท ทรัพย์มหากิจ 13 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรัพย์มหากิจ 13 จำกัด"

บริษัท ทรัพย์มหากิจ 13 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรัพย์มหากิจ 13 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรัพย์มหากิจ 13 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรัพย์มหากิจ 13 จำกัด


1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรัพย์มหากิจ 13 จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 54 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ทรัพย์มหากิจ 13 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรัพย์มหากิจ 13 จำกัด

ได้แก่ 0105558014104
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรัพย์มหากิจ 13 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรัพย์มหากิจ 13 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*