บริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือ บริการโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด


191/54,191/57 ชั้น 18 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

191/54,191/57 ชั้น 18 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558014139
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*