บริษัท นีโอฟิวเจอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นีโอฟิวเจอร์ จำกัด"

บริษัท นีโอฟิวเจอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นีโอฟิวเจอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นีโอฟิวเจอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลและจำหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับออกใหม่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นีโอฟิวเจอร์ จำกัด


30/1 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นีโอฟิวเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

30/1 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท นีโอฟิวเจอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นีโอฟิวเจอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558014155
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นีโอฟิวเจอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นีโอฟิวเจอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*