บริษัท ธารา โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธารา โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท ธารา โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธารา โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธารา โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าปลีก เครื่องประดับ เช่น เครื่องเพชรพลอย และอัญมณีอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธารา โฮลดิ้ง จำกัด


1249/133 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ บี ชั้นที่ 14 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธารา โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

1249/133 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ บี ชั้นที่ 14 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท ธารา โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธารา โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558014163
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธารา โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธารา โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*