บริษัท ท้ายบ้านลอนดรี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ท้ายบ้านลอนดรี จำกัด"

บริษัท ท้ายบ้านลอนดรี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ท้ายบ้านลอนดรี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ท้ายบ้านลอนดรี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ให้บริการซ่อมแซมและการบริการเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ท้ายบ้านลอนดรี จำกัด


33/353 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 87 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ท้ายบ้านลอนดรี จำกัด ตั้งอยู่ที่

33/353 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 87 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ท้ายบ้านลอนดรี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ท้ายบ้านลอนดรี จำกัด

ได้แก่ 0105558014180
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ท้ายบ้านลอนดรี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ท้ายบ้านลอนดรี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*