บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพ จำกัด"

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการใหคำปรึกษาทางกฎหมาย ดำเนินการขอใบอนุญาต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพ จำกัด


102/8 ซอยพร้อมพรรค แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพ จำกัด ตั้งอยู่ที่

102/8 ซอยพร้อมพรรค แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพ จำกัด

ได้แก่ 0105558014228
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*