บริษัท เอ็ม.แอล.โอ.วี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็ม.แอล.โอ.วี จำกัด"

บริษัท เอ็ม.แอล.โอ.วี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็ม.แอล.โอ.วี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็ม.แอล.โอ.วี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออกสินค้า อุปโภค ผลิตภัณฑ์เครื่องเคหะภัณฑ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็ม.แอล.โอ.วี จำกัด


351/7-8 ซอยไสวสุวรรณ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็ม.แอล.โอ.วี จำกัด ตั้งอยู่ที่

351/7-8 ซอยไสวสุวรรณ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็ม.แอล.โอ.วี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็ม.แอล.โอ.วี จำกัด

ได้แก่ 0105558014261
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็ม.แอล.โอ.วี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็ม.แอล.โอ.วี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*