บริษัท พาราเกตุ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พาราเกตุ จำกัด"

บริษัท พาราเกตุ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พาราเกตุ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พาราเกตุ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเปิดคลินิก ศัลยกรรมทางการแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พาราเกตุ จำกัด


54 ซอยสันติภาพ ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พาราเกตุ จำกัด ตั้งอยู่ที่

54 ซอยสันติภาพ ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท พาราเกตุ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พาราเกตุ จำกัด

ได้แก่ 0105558014341
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พาราเกตุ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พาราเกตุ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*