บริษัท ทูเก็ทเตอร์ กรุ้ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทูเก็ทเตอร์ กรุ้ป จำกัด"

บริษัท ทูเก็ทเตอร์ กรุ้ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทูเก็ทเตอร์ กรุ้ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทูเก็ทเตอร์ กรุ้ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาฝึกอบรมรับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขายและการขยายตลาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทูเก็ทเตอร์ กรุ้ป จำกัด


39/259 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทูเก็ทเตอร์ กรุ้ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/259 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท ทูเก็ทเตอร์ กรุ้ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทูเก็ทเตอร์ กรุ้ป จำกัด

ได้แก่ 0105558014368
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทูเก็ทเตอร์ กรุ้ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทูเก็ทเตอร์ กรุ้ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*