บริษัท เอ็นเอ็นที คอนซัลแทนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นเอ็นที คอนซัลแทนท์ จำกัด"

บริษัท เอ็นเอ็นที คอนซัลแทนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นเอ็นที คอนซัลแทนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 120,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นเอ็นที คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้คำปรึกษาด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและจดแก้ไขเพิ่มเติม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นเอ็นที คอนซัลแทนท์ จำกัด


2544/164 ถนนสุุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นเอ็นที คอนซัลแทนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

2544/164 ถนนสุุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นเอ็นที คอนซัลแทนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นเอ็นที คอนซัลแทนท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558014376
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นเอ็นที คอนซัลแทนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นเอ็นที คอนซัลแทนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*