บริษัท เดวิด กรุ๊ป สโตร์ เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดวิด กรุ๊ป สโตร์ เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด"

บริษัท เดวิด กรุ๊ป สโตร์ เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดวิด กรุ๊ป สโตร์ เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดวิด กรุ๊ป สโตร์ เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายสุราต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดวิด กรุ๊ป สโตร์ เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด


104/1 มหาทรัพย์คอนโด อาคาร4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 40 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดวิด กรุ๊ป สโตร์ เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

104/1 มหาทรัพย์คอนโด อาคาร4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 40 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เดวิด กรุ๊ป สโตร์ เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดวิด กรุ๊ป สโตร์ เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558014392
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดวิด กรุ๊ป สโตร์ เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดวิด กรุ๊ป สโตร์ เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*