บริษัท เชิน ฮง ซิง เทคโนโลยี่ จี ไฟว์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เชิน ฮง ซิง เทคโนโลยี่ จี ไฟว์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เชิน ฮง ซิง เทคโนโลยี่ จี ไฟว์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เชิน ฮง ซิง เทคโนโลยี่ จี ไฟว์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เชิน ฮง ซิง เทคโนโลยี่ จี ไฟว์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก สินค้าประเภท สินค้าไอที ที่เกี่ยวกับการศึกษา อุปกรณ์ของสินค้าไอที

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เชิน ฮง ซิง เทคโนโลยี่ จี ไฟว์ (ประเทศไทย) จำกัด


32/111 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เชิน ฮง ซิง เทคโนโลยี่ จี ไฟว์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

32/111 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท เชิน ฮง ซิง เทคโนโลยี่ จี ไฟว์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เชิน ฮง ซิง เทคโนโลยี่ จี ไฟว์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558014449
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เชิน ฮง ซิง เทคโนโลยี่ จี ไฟว์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เชิน ฮง ซิง เทคโนโลยี่ จี ไฟว์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*