บริษัท เลอฤทธิ์โซลูชัน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เลอฤทธิ์โซลูชัน จำกัด"

บริษัท เลอฤทธิ์โซลูชัน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เลอฤทธิ์โซลูชัน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เลอฤทธิ์โซลูชัน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เลอฤทธิ์โซลูชัน จำกัด


99 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เลอฤทธิ์โซลูชัน จำกัด ตั้งอยู่ที่

99 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท เลอฤทธิ์โซลูชัน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เลอฤทธิ์โซลูชัน จำกัด

ได้แก่ 0105558014465
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เลอฤทธิ์โซลูชัน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เลอฤทธิ์โซลูชัน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*