บริษัท บาร์ล็อกซ์ ล็อก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บาร์ล็อกซ์ ล็อก จำกัด"

บริษัท บาร์ล็อกซ์ ล็อก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บาร์ล็อกซ์ ล็อก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 6,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บาร์ล็อกซ์ ล็อก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บาร์ล็อกซ์ ล็อก จำกัด


25 ซอยบางนา-ตราด 38 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บาร์ล็อกซ์ ล็อก จำกัด ตั้งอยู่ที่

25 ซอยบางนา-ตราด 38 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท บาร์ล็อกซ์ ล็อก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บาร์ล็อกซ์ ล็อก จำกัด

ได้แก่ 0105558014503
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บาร์ล็อกซ์ ล็อก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บาร์ล็อกซ์ ล็อก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*