บริษัท ข้าวอุดมเทพ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ข้าวอุดมเทพ จำกัด"

บริษัท ข้าวอุดมเทพ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ข้าวอุดมเทพ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ข้าวอุดมเทพ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทนค้าข้าวให้กับโรงสีและกลุ่มเกษตรกร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ข้าวอุดมเทพ จำกัด


206/40 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ข้าวอุดมเทพ จำกัด ตั้งอยู่ที่

206/40 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท ข้าวอุดมเทพ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ข้าวอุดมเทพ จำกัด

ได้แก่ 0105558014511
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ข้าวอุดมเทพ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ข้าวอุดมเทพ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*