บริษัท เดอะท็อป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะท็อป จำกัด"

บริษัท เดอะท็อป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะท็อป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะท็อป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปฉลากสินค้าป้ายราคา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะท็อป จำกัด


232 ซอยเพชรเกษม 51 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะท็อป จำกัด ตั้งอยู่ที่

232 ซอยเพชรเกษม 51 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะท็อป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะท็อป จำกัด

ได้แก่ 0105558014589
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะท็อป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะท็อป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*