บริษัท เวอร์ค่อน (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวอร์ค่อน (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เวอร์ค่อน (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวอร์ค่อน (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวอร์ค่อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดเครื่องตกแต่งภายในอาคารเครื่องใช้สำนักงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวอร์ค่อน (ประเทศไทย) จำกัด


71/15 ซอยพัฒนเวศม์ 12 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวอร์ค่อน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

71/15 ซอยพัฒนเวศม์ 12 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เวอร์ค่อน (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวอร์ค่อน (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558014627
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวอร์ค่อน (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวอร์ค่อน (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*