บริษัท พารวย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พารวย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด"

บริษัท พารวย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พารวย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พารวย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พารวย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด


12 ซอยเอกชัย 79 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พารวย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

12 ซอยเอกชัย 79 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท พารวย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พารวย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ได้แก่ 0105558014635
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พารวย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พารวย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*