บริษัท วีจี บิวตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีจี บิวตี้ จำกัด"

บริษัท วีจี บิวตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีจี บิวตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีจี บิวตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอางค์อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีจี บิวตี้ จำกัด


99/128 ซอยประดิพัทธ์ 25 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีจี บิวตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/128 ซอยประดิพัทธ์ 25 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท วีจี บิวตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีจี บิวตี้ จำกัด

ได้แก่ 0105558014643
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีจี บิวตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีจี บิวตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*