บริษัท ต้นเทียน อินเตอร์เนชันแนล โพรดักส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ต้นเทียน อินเตอร์เนชันแนล โพรดักส์ จำกัด"

บริษัท ต้นเทียน อินเตอร์เนชันแนล โพรดักส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ต้นเทียน อินเตอร์เนชันแนล โพรดักส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 700,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ต้นเทียน อินเตอร์เนชันแนล โพรดักส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ต้นเทียน อินเตอร์เนชันแนล โพรดักส์ จำกัด


30 ซอยรามอินทรา 65 แยก 2-16 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ต้นเทียน อินเตอร์เนชันแนล โพรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

30 ซอยรามอินทรา 65 แยก 2-16 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท ต้นเทียน อินเตอร์เนชันแนล โพรดักส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ต้นเทียน อินเตอร์เนชันแนล โพรดักส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558014678
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ต้นเทียน อินเตอร์เนชันแนล โพรดักส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ต้นเทียน อินเตอร์เนชันแนล โพรดักส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*