บริษัท จีเนียสการสำรวจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จีเนียสการสำรวจ จำกัด"

บริษัท จีเนียสการสำรวจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จีเนียสการสำรวจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จีเนียสการสำรวจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการจัดหาพื้นที่ให้เช่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จีเนียสการสำรวจ จำกัด


619/162 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จีเนียสการสำรวจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

619/162 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท จีเนียสการสำรวจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จีเนียสการสำรวจ จำกัด

ได้แก่ 0105558014686
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จีเนียสการสำรวจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จีเนียสการสำรวจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*