บริษัท พีเอบีแอล เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเอบีแอล เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท พีเอบีแอล เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเอบีแอล เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเอบีแอล เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพื่องานก่อสร้างและตกแต่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเอบีแอล เทรดดิ้ง จำกัด


98/38 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 (วัดพรฯ) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเอบีแอล เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

98/38 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 (วัดพรฯ) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท พีเอบีแอล เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเอบีแอล เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558014708
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเอบีแอล เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเอบีแอล เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*