บริษัท โคท ดอร์ บาย โกลบอล วินยาร์ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โคท ดอร์ บาย โกลบอล วินยาร์ด จำกัด"

บริษัท โคท ดอร์ บาย โกลบอล วินยาร์ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โคท ดอร์ บาย โกลบอล วินยาร์ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โคท ดอร์ บาย โกลบอล วินยาร์ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้า สุรา ไวน์ เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โคท ดอร์ บาย โกลบอล วินยาร์ด จำกัด


6/18 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โคท ดอร์ บาย โกลบอล วินยาร์ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

6/18 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท โคท ดอร์ บาย โกลบอล วินยาร์ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โคท ดอร์ บาย โกลบอล วินยาร์ด จำกัด

ได้แก่ 0105558014724
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โคท ดอร์ บาย โกลบอล วินยาร์ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โคท ดอร์ บาย โกลบอล วินยาร์ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*