บริษัท แพนเรล (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แพนเรล (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท แพนเรล (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แพนเรล (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แพนเรล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย รถจักรดีเซลไฟฟ้า ไฮดรอลิค รถดีเซลราง รถไฟฟ้า รถรางไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แพนเรล (ประเทศไทย) จำกัด


88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แพนเรล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท แพนเรล (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แพนเรล (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558014759
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แพนเรล (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แพนเรล (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*