บริษัท ซัคเซส อินเตอร์ เอ็ดยูเคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซัคเซส อินเตอร์ เอ็ดยูเคชั่น จำกัด"

บริษัท ซัคเซส อินเตอร์ เอ็ดยูเคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซัคเซส อินเตอร์ เอ็ดยูเคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซัคเซส อินเตอร์ เอ็ดยูเคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้บริการ จัดหา จัดจ้าง ครูต่างชาติเข้าปฏิบัติการสอนประจำที่ โรงเรียน มหาลัย มหาวิทยาลัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซัคเซส อินเตอร์ เอ็ดยูเคชั่น จำกัด


1566 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซัคเซส อินเตอร์ เอ็ดยูเคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

1566 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ซัคเซส อินเตอร์ เอ็ดยูเคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซัคเซส อินเตอร์ เอ็ดยูเคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558014767
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซัคเซส อินเตอร์ เอ็ดยูเคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซัคเซส อินเตอร์ เอ็ดยูเคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*