บริษัท วัน เอ ดี มีเดีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วัน เอ ดี มีเดีย จำกัด"

บริษัท วัน เอ ดี มีเดีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วัน เอ ดี มีเดีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วัน เอ ดี มีเดีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริการและโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วัน เอ ดี มีเดีย จำกัด


261/144 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 29/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วัน เอ ดี มีเดีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

261/144 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 29/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท วัน เอ ดี มีเดีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วัน เอ ดี มีเดีย จำกัด

ได้แก่ 0105558014872
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วัน เอ ดี มีเดีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วัน เอ ดี มีเดีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*