บริษัท นวมินทร์ออโต้ไทร์ แอนด์ ฟิตเม้นท์ช็อป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นวมินทร์ออโต้ไทร์ แอนด์ ฟิตเม้นท์ช็อป จำกัด"

บริษัท นวมินทร์ออโต้ไทร์ แอนด์ ฟิตเม้นท์ช็อป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นวมินทร์ออโต้ไทร์ แอนด์ ฟิตเม้นท์ช็อป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นวมินทร์ออโต้ไทร์ แอนด์ ฟิตเม้นท์ช็อป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า-ส่งออกยางรถยนต์ยางรถบรรทุกยางอุตสาหกรรมล้อแม็กซ์กะทะล้อ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นวมินทร์ออโต้ไทร์ แอนด์ ฟิตเม้นท์ช็อป จำกัด


783/8-12 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นวมินทร์ออโต้ไทร์ แอนด์ ฟิตเม้นท์ช็อป จำกัด ตั้งอยู่ที่

783/8-12 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท นวมินทร์ออโต้ไทร์ แอนด์ ฟิตเม้นท์ช็อป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นวมินทร์ออโต้ไทร์ แอนด์ ฟิตเม้นท์ช็อป จำกัด

ได้แก่ 0105558014881
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นวมินทร์ออโต้ไทร์ แอนด์ ฟิตเม้นท์ช็อป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นวมินทร์ออโต้ไทร์ แอนด์ ฟิตเม้นท์ช็อป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*