บริษัท เอ็มอาร์เจ บิวตี้ คอสเมติก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มอาร์เจ บิวตี้ คอสเมติก จำกัด"

บริษัท เอ็มอาร์เจ บิวตี้ คอสเมติก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มอาร์เจ บิวตี้ คอสเมติก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มอาร์เจ บิวตี้ คอสเมติก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าสินค้าด้านเวชสำอางค์ เวชภัณฑ์ รถเข็นตลอดจนอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มอาร์เจ บิวตี้ คอสเมติก จำกัด


3/44 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 50 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มอาร์เจ บิวตี้ คอสเมติก จำกัด ตั้งอยู่ที่

3/44 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 50 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มอาร์เจ บิวตี้ คอสเมติก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มอาร์เจ บิวตี้ คอสเมติก จำกัด

ได้แก่ 0105558014911
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มอาร์เจ บิวตี้ คอสเมติก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มอาร์เจ บิวตี้ คอสเมติก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*