บริษัท วรรณธนา แมช-เทค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วรรณธนา แมช-เทค จำกัด"

บริษัท วรรณธนา แมช-เทค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วรรณธนา แมช-เทค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วรรณธนา แมช-เทค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างกลึงโลหะ แปรรูปโลหะ และหล่อหลอมโลหะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วรรณธนา แมช-เทค จำกัด


10/136 หมู่ที่ 2 ซอยเลิศพัฒนาใต้ ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วรรณธนา แมช-เทค จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/136 หมู่ที่ 2 ซอยเลิศพัฒนาใต้ ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท วรรณธนา แมช-เทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วรรณธนา แมช-เทค จำกัด

ได้แก่ 0105558014929
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วรรณธนา แมช-เทค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วรรณธนา แมช-เทค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*