บริษัท บ้านอิ่มอร่อย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บ้านอิ่มอร่อย จำกัด"

บริษัท บ้านอิ่มอร่อย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บ้านอิ่มอร่อย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บ้านอิ่มอร่อย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านกาแฟ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บ้านอิ่มอร่อย จำกัด


9/32 ซอยรัชประชา 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บ้านอิ่มอร่อย จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/32 ซอยรัชประชา 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท บ้านอิ่มอร่อย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บ้านอิ่มอร่อย จำกัด

ได้แก่ 0105558014945
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บ้านอิ่มอร่อย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บ้านอิ่มอร่อย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*