บริษัท เสียน หวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เสียน หวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท เสียน หวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เสียน หวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เสียน หวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เสียน หวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


79/1 ซอยพหลโยธิน 33 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เสียน หวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

79/1 ซอยพหลโยธิน 33 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท เสียน หวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เสียน หวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105558014953
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เสียน หวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เสียน หวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*