บริษัท เซลลูซิส เอเชีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซลลูซิส เอเชีย จำกัด"

บริษัท เซลลูซิส เอเชีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซลลูซิส เอเชีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซลลูซิส เอเชีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ รับจ้างเขียน แก้ไข พัฒนา และจำหน่าย ระบบโปรแกรมต่าง ๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซลลูซิส เอเชีย จำกัด


62 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ชั้น 25 ซอยหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซลลูซิส เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

62 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ทาวเวอร์ ชั้น 25 ซอยหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท เซลลูซิส เอเชีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซลลูซิส เอเชีย จำกัด

ได้แก่ 0105558014970
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซลลูซิส เอเชีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซลลูซิส เอเชีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*