บริษัท รูเริล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รูเริล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท รูเริล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รูเริล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รูเริล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการสร้างและพัฒนาแอพพลิเคชั่น ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รูเริล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด


929 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รูเริล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

929 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท รูเริล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รูเริล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558014988
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รูเริล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รูเริล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*