บริษัท แสนด์ เรียลเอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แสนด์ เรียลเอสเตท จำกัด"

บริษัท แสนด์ เรียลเอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แสนด์ เรียลเอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แสนด์ เรียลเอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ การดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ซื้อ ขาย ให้เช่า ที่ดินและอาคารชุด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แสนด์ เรียลเอสเตท จำกัด


18 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 5-2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แสนด์ เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

18 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 5-2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท แสนด์ เรียลเอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แสนด์ เรียลเอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0105558014996
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แสนด์ เรียลเอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แสนด์ เรียลเอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*