บริษัท ชูพัฒนพงศ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชูพัฒนพงศ์ จำกัด"

บริษัท ชูพัฒนพงศ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชูพัฒนพงศ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชูพัฒนพงศ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช้าอพาร์ทเม้นท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชูพัฒนพงศ์ จำกัด


1 ซอยสถานีตำรวจนครบาลบางนา แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชูพัฒนพงศ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 ซอยสถานีตำรวจนครบาลบางนา แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ชูพัฒนพงศ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชูพัฒนพงศ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558015003
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชูพัฒนพงศ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชูพัฒนพงศ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*