บริษัท พีที เรซซิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีที เรซซิ่ง จำกัด"

บริษัท พีที เรซซิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีที เรซซิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีที เรซซิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายปลีก-ส่ง นำเข้าและส่งออกอะไหล่แท้ อะไหล่ทดแทนยานยนต์และรถจักรยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีที เรซซิ่ง จำกัด


764/169 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีที เรซซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

764/169 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท พีที เรซซิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีที เรซซิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558015038
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีที เรซซิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีที เรซซิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*