บริษัท ทรีโอ ฮัท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรีโอ ฮัท จำกัด"

บริษัท ทรีโอ ฮัท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรีโอ ฮัท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรีโอ ฮัท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในบ้านและสินค้าตกแต่งบ้านทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรีโอ ฮัท จำกัด


739/6 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรีโอ ฮัท จำกัด ตั้งอยู่ที่

739/6 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ทรีโอ ฮัท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรีโอ ฮัท จำกัด

ได้แก่ 0105558015054
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรีโอ ฮัท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรีโอ ฮัท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*