บริษัท รสสินา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รสสินา จำกัด"

บริษัท รสสินา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รสสินา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 138,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รสสินา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
โรงแรมรีสอร์ทและห้องชุดที่พักที่มีบริการขายอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รสสินา จำกัด


230/1 ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รสสินา จำกัด ตั้งอยู่ที่

230/1 ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท บริษัท รสสินา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รสสินา จำกัด

ได้แก่ 0105558015101
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รสสินา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รสสินา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*