บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัด"

บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัด


21/28 หมู่บ้านสินธนา 6 ซอยนวลจันทร์ 50 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัด ตั้งอยู่ที่

21/28 หมู่บ้านสินธนา 6 ซอยนวลจันทร์ 50 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัด

ได้แก่ 0105558015143
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*