บริษัท นานา อินเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นานา อินเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท นานา อินเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นานา อินเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นานา อินเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภคบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นานา อินเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


11/49 ซอยราชพฤกษ์ 8 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นานา อินเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

11/49 ซอยราชพฤกษ์ 8 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท นานา อินเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นานา อินเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558015151
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นานา อินเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นานา อินเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*