บริษัท มหกิจมั่นคง 1983 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มหกิจมั่นคง 1983 จำกัด"

บริษัท มหกิจมั่นคง 1983 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มหกิจมั่นคง 1983 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มหกิจมั่นคง 1983 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอกบิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด รวมทั้งงานตกแต่งภายในและภายนอก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มหกิจมั่นคง 1983 จำกัด


41 ตรอกวัดกุศล ถนนราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มหกิจมั่นคง 1983 จำกัด ตั้งอยู่ที่

41 ตรอกวัดกุศล ถนนราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท มหกิจมั่นคง 1983 จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มหกิจมั่นคง 1983 จำกัด

ได้แก่ 0105558015178
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มหกิจมั่นคง 1983 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มหกิจมั่นคง 1983 จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*